พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Microprism Split Image Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200

Microprism Split Image Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200,Image Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200 Microprism Split,Suitable for: Minolta A5D A7D Sony A100 A200 Package: 1xfocusing screen * This split focusing screen will be the best choice to achieve accurate focusing for your manual focus lens or AF lens, * The focusing screen is a flat with glossy and matte translucent plastic, in which bring a split circle in middle as well as surrounding a ring field of micro-prism, * When the image is correctly focused, the circle becomes full and the line between will be unbroken, Otherwise, the line will separate the circle into two halves, Installation Tips: Firstly, taking off the lens and opening the lock of the focusing screen device, it will be pop up, And then, putting the focusing screen in with a silicone tweezers carefully, Please note that glossy surface toward outside, matt surface toward pentaprism, Authentic goods are sold online Heart move low price save money with deals Best Price, Service and Fastest Shipping! Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200 Microprism Split Image.

Microprism Split Image Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200
Microprism Split Image Focusing Screen For Konica Minolta A5D A7D Sony A100 A200

กลับด้านบน