พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Super-Low ISO 4x5" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black & White Film

Super-Low ISO 4x5" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black & White Film,Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black & White Film Super-Low ISO 4x5", a water rinse may be preferable to an acid stop bath, and the film can be then fixed and washed as normal,Due to the delicate nature of the emulsion, First-class design and quality High quality with Low price Product Authenticity Guarantee Explore the latest style products. ISO 4x5" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black & White Film Super-Low.

Super-Low ISO 4x5/" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black /& White Film
Super-Low ISO 4x5/" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black /& White Film
Super-Low ISO 4x5/" Blue-sensitive 25 Sheets Large Format Black /& White Film

กลับด้านบน