พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

5PC Broken Screw Stripped Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover

5PC Broken Screw Stripped Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover,Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover 5PC Broken Screw Stripped, 5 pieces Screw Extractors, 1 piece Storage Case,5 pieces Stripped Screw Extractor Remover Set, - Extractor Bits: #0, #1, #2, #3, #4, - Suitable for hard wood or wood floor to take out the screws or broken screw nut, department store Online watch shopping Cost less all the way Shop now to receive exclusive promotions and more. Stripped Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover 5PC Broken Screw.

5PC Broken Screw Stripped Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover
5PC Broken Screw Stripped Extractor Micro Damaged Screw and Bolt Remover

กลับด้านบน