พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4" to 40mm 43mm 1 1/2" Underground

Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4" to 40mm 43mm 1 1/2" Underground,Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4" to 40mm 43mm 1 1/2" Underground, washing machine or dishwasher etc, Rubber rib ended to go into 110mm / 4" plain pipe,For standard 110mm / 4" soil and vent pipes, To fit waste pipe from a bath, shower, kitchen sink, 20% Off Clearance, Shop Now Online Shopping For Fashion Thousands of Products Best Price, Service and Fastest Shipping! Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4" to 40mm 43mm 1 1/2" Underground Waste to Soil.

Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4/" to 40mm 43mm 1 1//2/" Underground
Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4/" to 40mm 43mm 1 1//2/" Underground
Waste to Soil Adapter Cap Pipe Reducer 110mm 4/" to 40mm 43mm 1 1//2/" Underground

กลับด้านบน