พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Baby Silicone Mitts Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether

Baby Silicone Mitts Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether,Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether Baby Silicone Mitts Teething, this prevents the teething mitten from hitting the floor, This teething glove is perfect for out and about activities, This teething mitten is a self-soothing easy reach teether for babies and hands-free for parents,With a colourful patterned design it stimulates babiesasy machine washing,The silicone teething part of the mitten can be placed in ice to cool it down, perfect for instant gum relief,Features:100% New & High QualityMaterial: Food Grade SiliconeSize,Teething babies no longer need to travel far to find something to chew on, This clever little teething mitten is made from flexible food grade silicone for soft chew factor so there's no more chapped, sore fingers, It fits neatly over baby's hands and attaches securely with a velcro strap, Discount Exclusive Brands we ship worldwide Shopping with Unbeatable Price all with our 30-day money back guarantee. Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether Baby Silicone Mitts.

Baby Silicone Mitts Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether
Baby Silicone Mitts Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether
Baby Silicone Mitts Teething Mitten Teething Glove Candy Wrapper Sound Teether

กลับด้านบน