พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Embroidered Motif Cloth Applique Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ

Embroidered Motif Cloth Applique Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ,Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ Embroidered Motif Cloth Applique,First, put the applique in the place wherever you need, then, let the side of applique with hot glue face the, cloth (don’t tear the glue off ), preheat the iron, and iron the applique for 10 to 20 minutes in order to fasten it, High quality goods Trend frontier Free shipping service Online shopping at discounted price! Applique Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ Embroidered Motif Cloth.

Embroidered Motif Cloth Applique Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ
Embroidered Motif Cloth Applique Iron On Patch Sew Clothing Decorations OZ

กลับด้านบน