พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

5m Seam Sealing Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray

5m Seam Sealing Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray,5m Seam Sealing Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray, repairs and patching the Tape can be applied using a Heat Press or Household Iron, For a good seal to be achieved the temperature must be hot enough for the adhesive to be flowing / molten and pressure must be applied across the full width of the tape,For small scale production, Learn more about us 24 hours to serve you Here is your most Ideal price the Best Quality, the Fastest Fulfillment. Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray 5m Seam Sealing.

5m Seam Sealing Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray
5m Seam Sealing Tape 28mm Iron on Hot Melt 3 Layer Waterproof Fabrics Light Gray

กลับด้านบน