พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Plant *Edible/Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass

Plant *Edible/Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass,Lemongrass Plant *Edible/Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus,Organically grown, well rooted Lemongrass plants, grown in 8cm pots, Lemongrass is a species of grass well known for it’s culinary uses, With a strong flavour of lemon citrus it is often used in Asian cuisine, Satisfied shopping Free shipping Delivery Fast Delivery to your doorstep Order online today for fast shipping! 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass Plant *Edible/Medicinal Perennial*.

Plant *Edible//Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass
Plant *Edible//Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass
Plant *Edible//Medicinal Perennial* 8cm pot Cymbopogon flexuosus Lemongrass

กลับด้านบน