พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

FREE GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce

FREE GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce,lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce FREE GUIDE 50,50 fresh selected organic LACTUCA SERRIOLA seeds, Serriola produces larger and more resistant plants, Also is a better choice if animals and slug do visit your garden as the spines and a more though leaves are more likely to deter pests,  Just collected, selected for best chances of sprouting (no immature, small seeds), Only the best ones, wild lettuce can be easily growth even indoor all year around, A quick guide to sprouting included with tips for best growing and processing, Also available LACTUCA VIROSA, Effortless Shopping The new style has arrived Promotional goods Enjoy flat-rate shipping on everyday. GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce FREE.

FREE GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce
FREE GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce
FREE GUIDE 50 lactuca serriola SELECTED no virosa seeds wild prickly lettuce

กลับด้านบน