พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

80cm Grey & Green Plastia Berberis

80cm Grey & Green Plastia Berberis,Green Plastia Berberis 80cm Grey &, this stylish planter prevents under or over watering of plants, herbs and small vegetables,• Stylish self-watering system • Visual indicator means no over or under watering • Ideal for houseplants, flowers, herbs or small vegetables • Perfect for balconies, roof terraces and patios • Suitable for indoor and outdoor use Urbalive Berberis Self-watering Planters are great for indoor and outdoor planting, The clever self-watering system allows your plant to be in control of watering cycles, Using a simple wick system, Buy from the best store FREE gifts & price promise Absolutely Price to value Wholesale the latest products, quality assurance! Grey & Green Plastia Berberis 80cm.

80cm Grey /& Green Plastia Berberis
80cm Grey /& Green Plastia Berberis

กลับด้านบน