พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

THIN Silver Coloured Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M

THIN Silver Coloured Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M,Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M THIN Silver Coloured Jewellery,THIN Silver Coloured Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M We stock two thicknesses of armature modelling wire, This is the thinner one, ideal for creating those fiddly parts on a model like fingers etc, 10 M long x 0,6mm thick More information in full description, Fast FREE Shipping Prices Drop As You Shop free distribution Good quality and low price, welcome to buy! Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M THIN Silver Coloured.

THIN Silver Coloured Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M
THIN Silver Coloured Jewellery Craft Modelling Modelling Clay Armature Wire 10M

กลับด้านบน