พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

8" POSY PAD WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE

8" POSY PAD WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE,FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE 8" POSY PAD WET, Wide choice of shapes and sizes, 5cm depth Floral Foam suitable for soaking,8" Plastic Base Posy Pad 1 Posy Pad Features: Super strong injection moulded base, Water reservoir, Applied anti-slip feet prevent movement and damage, Plastic lip provides support for foliage and decorative ribbon, Orders over $15 ship free Provide the latest products Affordable prices free shipping and great service today. WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE 8" POSY PAD.

8/" POSY PAD WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE
8/" POSY PAD WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE
8/" POSY PAD WET FLORAL FOAM PACK OF 1 PLASTIC BASE

กลับด้านบน