พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

20 Pre Waxed Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm

20 Pre Waxed Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm,Waxed Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm 20 Pre, Wicks are ready to be used, They are covered with wax and have a standard sustainer / tab (15mm),They are made to self-trim during burning, Will work well with all different types of wax (ie soy, paraffin, beeswax), The Hottest Design Compare Lowest Prices Fast Shipping, Easy Returns all with our 30-day money back guarantee. Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm 20 Pre Waxed.

20 Pre Waxed Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm
20 Pre Waxed Wicks with Sustainers -Ready for Tealight and Large Candles 20cm

กลับด้านบน