พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

10m 304 Stainless Steel Twisted Curb Chains Soldered for Necklace 3.5x5x0.6mm

10m 304 Stainless Steel Twisted Curb Chains Soldered for Necklace 3.5x5x0.6mm,Twisted Curb Chains Soldered for Necklace 3.5x5x0.6mm 10m 304 Stainless Steel, 5mm long,6mm thick,304 Stainless Steel Twisted Chains, Soldered, Stainless Steel Color, We also can source many products for you, Size: about 3,5mm wide, Here are your favorite items most Best Price Loving, Shopping, Sharing Explore the latest style products. Steel Twisted Curb Chains Soldered for Necklace 3.5x5x0.6mm 10m 304 Stainless.

10m 304 Stainless Steel Twisted Curb Chains Soldered  for Necklace 3.5x5x0.6mm
10m 304 Stainless Steel Twisted Curb Chains Soldered  for Necklace 3.5x5x0.6mm

กลับด้านบน