แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

Program5 :LAO FREE&EASY PACKAGE 4วัน3คืน

เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 4วัน3คืน

กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว-ถนนคนเดิน

เวียงจันทน์-วังเวียง – ถ้ำจัง–บูลลากูน

วังเวียง-หลวงพระบางน้ำตกตาดกวางชี-พระธาตุภูษี-Night market

ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดเชียงทอง – พระราชวัง –หอพระบาง-วัดใหม่-บ้านผานม- กทม.

กลับด้านบน