แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

FREE&EASY PACKAGE ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3วัน2คืน

MYANMAR FREE&EASY PACKAGE

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม 3 วัน 2 คืน

พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ้ปุ้น

เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – พระเขี้ยวแก้ว

กลับด้านบน