แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

FREE&EASY PACKAGE ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน

MYANMAR FREE&EASY PACKAGE

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน – พระราชวังบุเรงนอง – ชเวดากอง

โบตะทาวน์ – ตลาดสก๊อต – พระเขี้ยวแก้ว 

กลับด้านบน