แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

FREE&EASY PACKAGE ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินแขวน 4วัน3คืน

MYANMAR FREE&EASY PACKAGE

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –  พระราชวังบุเรงนอง

สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา – ตลาดสก๊อต – เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – พระนอนตาหวาน – พระเขี้ยวแก้ว

กลับด้านบน