แพ็คเกจทัวร์ : พม่า/เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา แนะนำ

EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) (ต.ค.63)

นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย

ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์

เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน

พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ

 

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2563

กลับด้านบน