แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

CAMBODIA FREE&EASY PACKAGE 4D3N

CAMBODIA FREE&EASY PACKAGE 4D3N

ANGKOR WAT-ANGKOR THOM-PHNOM KULEN

เสียมเรียบ – องค์เจ๊ก องค์จอม – พนมบาเค็ง – ชมโชว์ โตนเลแม่โขง

ปราสาทบันทายสรี – นครวัด – นครธม – ปราสาทตาพรหม

ไนท์บาซาร์ – พนมกุเลน – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ  

** ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **

 

กลับด้านบน