แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

CAMBODIA FREE&EASY PACKAGE 3D2N

CAMBODIA FREE&EASY PACKAGE

ANGKOR WAT – ANGKOR THOM3D2N

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ พนมบาเค็ง – รับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ โตนเลแม่โขง

ปราสาทบันทายสรี – ปราสาทตาพรม – นครธม – ปราสาทบายน – นครวัด – ไนท์บาซาร์

วัดใหม่ องค์เจ๊ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ  

** ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **

กลับด้านบน