แพ็คเกจทัวร์ : Air Asia Free & Easy

CAMBODIA ANGKOR WAT – PHNOM KULEN 3D2N

CAMBODIA FREE&EASY PACKAGE

ANGKOR WAT – PHNOM KULEN 3D2N

เสียมเรียบ – นครวัด – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – นครธม

พนมบาเค็ง – รับประทานอาหารพร้อมชมโชว์ โตนเลแม่โขง

พนมกุเลน – โตนเลสาบ  – ไนท์บาซาร์ – วัดใหม่ องค์เจ๊ก องค์จอม – ตลาดซาจ๊ะ

** ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน **

กลับด้านบน