แพ็คเกจทัวร์ : ฮ่องกง/มาเก๊า

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง [เลทส์โก ส้มชาบู] 3 วัน 2 คืน (มี.ค.-ก.ย.63)

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก เข้ามาเก๊า – ออกฮ่องกง พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย
ชมความงามวัด ชีหลินและสวนหนานเหลียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล

 

 

กำหนดการเดินทาง
มีนาคม-กันยายน 2563

กลับด้านบน