แพ็คเกจทัวร์ : ยุโรป

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส เซอร์แมท นั่งรถไฟกรอเนอแกรต ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น โลซานน์ เจนีวา กรูแยร์ กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเค่น ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้คาเปล ซุก ล่องทะเลสาบซุก ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริค

 

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 
  • นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
  • นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์*ช่วงเซนต์ มอร์ริทซ์-อันเดอร์แมท*)
  • พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นตำรับ
  • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
  • ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย
กลับด้านบน