แพ็คเกจทัวร์ : ยุโรป

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

พอสคิเอโว นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส เซนต์ มอริทซ์ อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพลส เซอร์แมท นั่งรถไฟกรอเนอแกรต ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทะเลสาบริฟเฟลซี โลซานน์ อินเทอร์ลาเค่น ชิลธอร์น มูร์เร่น กิมเมลวาลด์ ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา กระเช้า THE V-CABLEWAY เลาเทอบรุนเนน น้ำตกสเตาบอร์ ชาฟฮาวเซ่น น้ำตกไรน์ ซูริค

 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 

  • นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
  • นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
  • พักในเมืองเซอร์แมทถึงสองคืน เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
  • พักในเมืองอินเทอลาเค่นถึงสองคืน เมืองตากอากาศแสนสวย
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
  • เดินเที่ยวชมหมู่บ้านมูร์เรินและกริมเมอวาลด์
  • นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
  • นั่งกระเช้าชมวิวเทอกเขาแอลป์ THE V-CABLEWAY
  • เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ
กลับด้านบน