แพ็คเกจทัวร์ : ตะวันออกกลาง

ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี] 9 วัน 6 คืน (ม.ค.-เม.ย.63)

บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ
ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่
ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณ

 

กำหนดการเดินทาง
มกราคม-เมษายน 2563

กลับด้านบน