แพ็คเกจทัวร์ : ตะวันออกกลาง

จอร์แดน อัมมาน เพตรา [เลทส์โก มหานครสีชมพู] 6 วัน 3 คืน (ก.ย.-ธ.ค.63)

ชมเมืองเพตรา มหานครหินสีกุหลาบที่มีความสวยงามี่สุด ทดสอบการลอยตัวบนทะเล ที่ได้ชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก “เดดซี”

 

กำหนดการเดินทาง
กันยายน – ตุลาคม 2563

กลับด้านบน