พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

50Pcs 6mm Low Pressure 0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers

50Pcs 6mm Low Pressure 0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers,0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers 50Pcs 6mm Low Pressure,low cost and good effect, Nozzles Connection size: 6mm dia for plug,50 pcs Low-pressure Misting Nozzles, The series of nozzles no air-assisted, simple system installation, Mist spot are fine, up to 3-7 microns,fully atomized, energy saving, Tide flow fashion products quality merchandise with exclusive discounts the highest quality products at the best price. Pressure 0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers 50Pcs 6mm Low.

50Pcs 6mm Low Pressure 0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers
50Pcs 6mm Low Pressure 0.2-0.6mm Stainless Steel Fog Misting Nozzles Sprinklers

กลับด้านบน