พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

DF48 Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook

DF48 Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook,Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook DF48, Simply hang the Holder Support on your garden tap or wherever you prefer to keep your Expanding Hose or garden hose, Easy to fit - simply hang on your garden tap,Suitable for 25ft - 100ft (7,5m-30m) hoses, Online promotion Buy on the official website Receive exclusive offers All products guaranteed 100% authentic licensed. Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook DF48 Metal Garden.

DF48 Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook
DF48 Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook
DF48 Metal Garden Hose Reel Holder Wall Mounted 25ft 50ft 75 100ft Hosepipe Hook

กลับด้านบน