พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

LCD Digital Thermometer Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7

LCD Digital Thermometer Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7,Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7 LCD Digital Thermometer Hygrometer, Color: white; Indoor temperature: -10 Grad Celsius ~ 50 Grad Celsius ( 14 Fahrenheit ~ 122 Fahrenheit), Outside temperature: -50 Grad Celsius ~ 70 Grad Celsius (-58 Fahrenheit ~ 194 Fahrenheit); KD internal: 20% RH relative ~ 90% RH,Internal/ external display outside temperature, humidity inside, Free Shipping and Free Returns Fashion merchandise Satisfied shopping the Best Quality, the Fastest Fulfillment. Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7 LCD Digital Thermometer.

LCD Digital Thermometer Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7
LCD Digital Thermometer Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7
LCD Digital Thermometer Hygrometer Moisture Meter and Wired Temperature wit Y7X7

กลับด้านบน