พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

5x Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons DIY jewellery making

5x Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons DIY jewellery making,gun laser cut acrylic charms cabochons DIY jewellery making 5x Handgun pistol, If you are buying more than one set of charm's put all items in the basket and pay for all together, Postage will combine to one £1 charge only,5x Laser cut acrylic charm's / cabochons as pictured, Available with 1 or no mounting no holes at all to fit your needs :/) Measuring 30mm x 20mm x 3mm thick Holes are 1,5mm where required, For this sale you get 5 charm's all in the colour you choose with 1 or no holes, Please be mindful when buying that it would take alot of extra time for me to make them in assorted colours and so am unable, I only sell in the UK, Please let me know if I'm out of stock in the colour you want as I might not have noticed, Happy shopping A fun and fashionable brand Cheap range Easy Payments. Amazingly Low Prices. Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons DIY jewellery making 5x.

5x Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons  DIY jewellery making
5x Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons  DIY jewellery making
5x Handgun pistol gun laser cut acrylic charms cabochons  DIY jewellery making

กลับด้านบน