พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

100 X 6 mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K.

100 X 6 mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K.,X 6 mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K. 100, square cut on the join for a better finish with a top quality silver plate on brass wire, These are as good as you can get,100 Silver plated round open jump rings 6mm best quality, These are British made jump rings, wholesale prices Get the product you want Latest hottest promotions Here are your favorite commodity. mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K. 100 X 6.

100 X 6 mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K.
100 X 6 mm Jump rings Silver plated round top quality made in U.K.

กลับด้านบน