พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT

ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT,PENDANT ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE, IT HAS A HANGING LOOP AT THE TOP, IT IS A TURTLE IN 5 SECTIONS JOINED ON THE REVERSE SIDE BY JUMP RINGS,ARTICULATED TURTLE PENDANT - ANTIQUE BRONZE FINISH - 70mm, AN ANTIQUE BRONZE FINISH PENDANT WHICH IS ARTICULATED, Excellence quality Free shipping Delivery service Personality recommendation Online shopping at discounted price! 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT ANTIQUE BRONZE FINISH.

ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT
ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT
ANTIQUE BRONZE FINISH 70mm.................P703 * ARTICULATED TURTLE PENDANT

กลับด้านบน