พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล จะช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของ Covid-19  บริษัทฯ เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

Lapis Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch

Lapis Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch,Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch Lapis Royal Blue, A 3-year warranty is promised, your satisfying is our ultimate pursue,Shape: Faceted Rondelle, - Colors: Lapis Royal Blue, - Material: Natural Jade, - Length (Approx,), 1 x Strand(About 75 pcs beads), As one of the online sales mall Low price, good service Both comfortable and chic Celebrity Style and Fashion Trend. Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch Lapis.

Lapis Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch
Lapis Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch
Lapis Royal Blue Frosted Jade Faceted Rondelle Gemstones Loose Beads 15 Inch

กลับด้านบน