วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอาร์เจนติน่า

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอาร์เจนติน่า

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90วัน

 

เอกสารสำหรับขอวีซ่ากรณีพำนักเกิน 90 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานหรือเอกสารเดินทางอื่นที่อาร์เจนติน่าอนุญาตให้ใช้ได้
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายขนาด 4 X 4 เซ็นติเมตร จำนวน 1 รูป
 4. ตัวเครื่องบินไปกลับ
 5. ใบจองโรงแรมในอาร์เจนติน่า
 6. หลักฐานการเงิน (เช่น ใบยืนยันจากธนาคาร หรือ บัญชีเงินฝาก ตัวจริงและสำเนา)
 7. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 8. ค่าวีซ่า 30 เหรียญสหรัฐ จ่ายเป็นเงินบาทโดยเข้าบัญชีแผนกกงสุล ที่ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซี โดยทางแผนกจะเตรียมใบนำฝากให้

วีซ่าธุรกิจ

 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ เอกสารเดินทางชนิดอื่นที่อาร์เจนติน่าอนุญาตให้ใช้ได้
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 3. รูปถ่ายขนาด 4 X 4 เซ็นติเมตร จำนวน 1 รูป
 4. ตัวเครื่องบินไปกลับ
 5. ใบจองโรงแรมในอาร์เจนติน่า โดยบัตรเครดิต
 6. บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 7. ค่าวีซ่า 50 เหรียญสหรัฐ จ่ายเป็นเงินบาทโดยเข้าบัญชีแผนกกงสุล ที่ธนาคาร ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีโดยทางแผนกจะเตรียมใบนำฝากให้

หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ เอกสารเดินทางชนิดอื่นที่อาร์เจนติน่าอนุญาตให้ใช้ได้

 

ข้อสังเกต

 • ระยะเวลามากสุดที่ กงสุลสามารถออกวีซ่าได้ คือ 90 วัน ระยะเวลาดังกล่าวสามารถต่ออายุได้หนึ่งครั้ง ตามระยะเวลาของวีซ่าที่ได้รับ โดยสามารถขอได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยต้องดำเนินการก่อนวันหมดอายุวีซ่า
 • สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องแสดงใบอนุญาตทำงาน (ตัวจริงและสำเนา)
 • ใช้เวลา3 วันทำการหลังจากที่เอกสารประกอบการขอวีซ่าครบถ้วนแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประจำราชอาณาจักรไทย

ห้องสวีท 1601 อาคารกลาสเฮ้าส์
เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร 10110

 

เอกอัครราชทูต Ms.Ana María Ramírez

 

โทรศัพท์ : 02 259-0401/9198
โทรสาร : 02 259-0402, 02 661-7579
อีเมลล์ : [email protected]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.argentinaemb-bkk.com/

กลับด้านบน