วีซ่าท่องเที่ยวประเทศลาว

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศลาว

สำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน มีข้อตกลงกับประเทศสปป.ลาว ยกเว้น วีซ่าระหว่างกัน ดังนั้นข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น

 

สถานที่ติดต่อทำวีซ่า
สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย
520, 502/1-3 ซ.รามคำแหง 39 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2539 7341 , 0 2539 6667
โทรสาร : 0 2539 3827 ,0 2539 6678
E-mail : [email protected]

 

การดำเนินการขอทำวีซ่าสำหรับงานราชการ ไม่ต้องทำ  มีอายุ 30 วัน

 

รายละเอียดในการทำวีซ่าทั่วไป (ท่องเที่ยว)
– ต้องยื่นคำขอโดยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมยื่นหลักฐาน
(สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายละเอียดหลักฐานได้ที่
www.bkklaoembassy.com/consular%20service/visa%20information.htm
– เวลาทำการในส่วนของวีซ่า จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00 น.

กลับด้านบน