ประชาสัมพันธ์กาตาร์ ระงับการเข้าเมืองชั่วคราวของผู้เดินทางมาจาก 14 ประเทศ

41203

กลับด้านบน