วีซ่าท่องเที่ยวประเทศมองโกเลีย

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศมองโกเลีย

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้า ประเทศมองโกเลีย ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

 

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีพำนักเกิน 30 วัน

  1. หนังสือเดินทาง(passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ครบถ้วน
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 1 ใบ
  4. จดหมาย หรือหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในมองโกเลีย(สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
  • หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่ามองโกเลีย 1,300 บาท และ 2,400 บาท สำหรับกรณีเร่งด่วน
  • ต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร ในนาม สถานทูตมองโกเลีย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-3-07554-8
  • ระยะเวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 3 วัน

ที่อยู่ แผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย
100/3 เอกมัยซอย 22 สุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 3811400 โทรสาร 02 3924199

อีเมล์: mongemb(at)loxinfo.co.th
เว็บไซต์: https://www.mongolianconsulate.com.au/visas/bangkok.shtml
วันและเวลาทำการแผนกวีซ่า วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00นใ และ 14.00-16.00น.

 

กลับด้านบน