บริการด้านวีซ่า

Visa Revise

ข้อมูล ขอวีซ่า ยื่นวีซ่า ประเทศต่างๆ

       พรีเมียร์ เวิล์ด แทรเวล และ พีดับบลิวที เอ็กซ์เพลส บริการข้อมูลการขอวีซ่า ยื่นวีซ่า และ บริการขอวีซ่า และรับยื่นวีซ่าแทน สำหรับประเทศที่อนุญาตให้ยื่นวีซ่าแทนในราคาประหยัด สำหรับท่านผู้สนใจ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดและเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม เพื่อการยื่นวีซ่าที่ถูกต้องและรวดเร็ว ติดต่อเราได้นะครับ

วีซ่าคืออะไร? (VISA)

       วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่านั้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่าแต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

       โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับวีซ่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ที่ได้รับจะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ผู้มีวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

       โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คือเอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

banner2-passport

จีน_resize สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ_resize เยอรมนี_resize นิวซีแลนด์_resize 636_39065fa6-6dcc-48c6-a0d2-5f8c6d0a91eb
จีน อังกฤษ เยอรมนี นิวซีแลนด์ โมรอคโค
ฝรั่งเศส_resize  flag_of_canada-svg  สหรัฐอเมริกา_resize  ออสเตรเลีย_resize  255px-flag_of_india-svg
ฝรั่งเศส แคนนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย

banner2-passport

สำหรับบางประเทศนั้น ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไป ประเทศนั้น ๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคน เข้าเมืองเท่านั้น

พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ไม่เกิน 21วัน ไม่ต้องขอวีซ่า 
 เกาหลีใต้_resize  เปรู_resize

แอฟริกาใต้_resize

มองโกเลีย_resize

กัมพูชา_resize

ญี่ปุ่น_resize

เกาหลีใต้ เปรู  แอฟริกาใต้  มองโกเลีย  กัมพูชา ญี่ปุ่น
 เอกวาดอร์_resize  ชิลี_resize

มัลดีฟส์_resize

มาเก๊า_resize

บรูไน_resize

บาห์เรน_resize

 เอกวาดอร์ ชิลี  มัลดีฟส์  มาเก๊า  บรูไน บาห์เรน
 บราซิล_resize  ปานามา_resize

มาเลเซีย_resize

สิงคโปร์_resize

ฟิลิปปินส์_resize

 อิหร่าน_resize
 บราซิล  ปานามา  มาเลเซีย สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์  อิหร่าน
 อาร์เจนตินา_resize

อินโดนีเซีย_resize

ฮ่องกง_resize

 อาร์เจนติน่า  อินโดนิเซีย  ฮ่องกง

เวียดนาม_resize

ตุรกี_resize

 เวียดนาม  ตุรกี

รัสเซีย_resize

ลาว_resize

 รัสเซีย  ลาว
เซเชลล์_resize ไต้หวัน_resize
 เซเซลส์  ใต้หวัน

banner2-passport11

Schengen Visa นั้นใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีกสี่ประเทศนอกสหภาพยุโรปได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยไม่ต้องขอวีซ่าทุกประเทศที่เข้า แต่สามารถเดินทางได้เสรีในกลุ่มสมาชิกทั้ง 26 ประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น

สำหรับ Schengen Visa นั้น ให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะพำนักนานที่สุด ก่อนเดินทางกลับ (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส แต่พักที่อิตาลี นานที่สุด ประเทศที่จะออก Schengen Visa ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

อิตาลี_resize เดนมาร์ก_resize เนเธอร์แลนด์_resize เบลเยี่ยม_resize เยอรมนี_resize กรีซ_resize czech1 นอร์เวย์_resize
อิตาลี่ เดนมาร์ก   เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี  กรีซ สาธารณรัฐเชก นอร์เวย์
ออสเตรีย_resize ฝรั่งเศส_resize ฟินแลนด์_resize สเปน_resize สวิตเซอร์แลนด์_resize สวีเดน_resize croatia-flag
 ออสเตรีย ฝรั่งเศส  ฟินแลนด์  สเปน  สวิตเซอร์แลนด์  สวีเดน โครเอเชีย  

banner2-passport

ประเทศ ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่
ค่าธรรมเนียม
เด็ก 0-5 ปี
ค่าธรรมเนียม
เด็ก 6-12 ปี
ค่าบริการ ระยะเวลา (วันทำการ)
ทำหลังยื่นเอกสาร
หมายเหตุ
เนเธอร์แลนด์ 3,396 996 2,396 2,000 15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ออสเตรีย 3,580 1,120 2,560 2,000 15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ออสเตรเลีย 4,695 4,695 4,695 3,000 10 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
เบลเยียม 3,095 815 2,145 2,000 4 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
แคนาดา 3,515 3,515 3,515 2,500 12 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS ไม่โชว์ตัว
สวิสเซอร์แลนด์ 3,263 863 2,263 2,000 6-10 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว
จีน 1,500 1,500 1,500 1500 4 วันทำการ ยื่นผ่าน CVASC ไม่โชว์ตัว
สาธารณรัฐเชค 2,616 2,616 2,616 2,000 5-7 วันทำการ โชว์ตัว
เยอรมันนี 2,400 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 1,400 2,000 3-5 วันทำการ โชว์ตัว
เดนมาร์ก 3,210 810 2,210 2,000 15 วันทำการ โชว์ตัว
โปแลนด์ 2,300 2,300 2,300 2,000 10 วันทำการ โชว์ตัว
สเปน 3,147 787 2,164 2,000 7 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ฟินแลนด์ 3,110 810 2,110 2,000 5 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ฝรั่งเศส 3,490 1,137 2,510 2,000 7-10 วันทำการ ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว
กรีซ 2,160 2,160 2,160 2,000 5-10 วันทำการ โชว์ตัว
ฮังการี 2,400 2,400 2,400 2,000 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
อินเดีย 1,790 1,790 1,790 2,000 3-5 วันทำการ ยื่นผ่าน IVS โชว์ตัว
อิตาลี 2,895 2,895 2,895 2,000 15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
ลักเซมเบิร์ก 2,100 1,200 2,000 7-14 วันทำการ โชว์ตัว
มองโกเลีย 1,300 1,300 1,300 2,000 3 วันทำการ ไม่โชว์ตัว
สวีเดน 2,870 470 1,870 2,000 5-14 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
นอร์เวย์ 3,200 800 2,200 2,000 5 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
นิวซีแลนด์ 6,020 6,020 6,020 3,000 7 วันทำการ ยื่นผ่าน TT AVATION ไม่โชว์ตัว
โปรตุเกส 3,621 3,621 3,621 2,000 15 วันทำการ โชว์ตัว
เคนย่า 1,500 1,500 1,500 2,500 4 วันทำการ ไม่โชว์ตัว
ไต้หวัน 1,700 1,700 1,700 2,000 4 วันทำการ ไม่โชว์ตัว
โมรอคโค 1,838 1,838 1,838 2,000 10 วันทำการ โชว์ตัว
อังกฤษ 5,100 5,100 5,100 2,000 15 วันทำการ ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว
สหรัฐอเมริกา 5,920 5,920 5,920 4,000 3 วันทำการ โชว์ตัว
เนปาล 900 900 900 1,500 1 วันทำการ โชว์ตัว
หมายเหตุ: 
 * อัตราค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต ที่อาจมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ** อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการนี้ เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (Thai Passport)
กลับด้านบน