แพ็คเกจทัวร์ : ยุโรป แนะนำ

โปรยุโรปตะวันออก (ต.ค.60 – มี.ค.61)
%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-8-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-qr-2018

ยุโรปตะวันออก 8 วัน QR

เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

กรุงปร๊าก – ปราสาทปร๊าก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – คาสเซิ่ล ฮิลล์

ป้อมฟิชเชอร์แมน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ –  สวนสาธารณะสตัดปาร์ค

โบสถ์เซนต์สตีเฟน – ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์ – เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก – ชมเมือง

เชสกี้ บูเดอโจวิช – คาร์โลวี วารี – ปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – ชมเขตเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561

* รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

กลับด้านบน