แพ็คเกจทัวร์ : พม่า/เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา เอเชีย แนะนำ

พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ (ก.ย.60)
1

Up Date 12-9-17

… พม่าวันเดียวก็เที่ยวได้ …

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า

ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ”  / ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า

เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

กำหนดการเดินทาง

5 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
6 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
13 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
14 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
19 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
20 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
21 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
26 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
27 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
28 กันยายน 60 ราคา 3,443 บาท
กลับด้านบน