โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ กรุงเทพ-ฮ่องกง/สิงคโปร์ ราคาเริ่มที่ 11,290.-สำหรับจอง 2 ท่านขึ้นไป(GV2)

รายละเอียดโปรโมชั่น

บินหรูชั้นธุรกิจ กับคาเธ่ย์ แปซิฟิคแอร์เวย์ กับโปรโมชั่นสำหรับจอง 2 ท่านขึ้นไป(GV2) เส้นทางจาก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ราคาเพียง16,990 บาท และ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ราคาเพียง 11,290 บาท สำรองที่นั่งได้เลยตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2561 และเดินทางได้เลยตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 จองออนไลน์ คลิกเลย

 

From To Price
กรุงเทพฯ (BKK) ฮ่องกง (HKG) 16,990
กรุงเทพฯ (BKK) สิงคโปร์ (SIN) 11,290

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสาร โปรโมชั่น Cathay Pacific “GV2″ Promotion 

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 – 15 มีนาคม 2561
และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
(ไม่อนุญาติให้เดินทาง เส้นทางฮ่องกง 25 ธ.ค.60 – 03 ม.ค. 61 , 18-25 ก.พ.61 และ 12-15 เมษายน 61)
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับเดินทางด้วยเที่ยวบินสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เท่านั้น
3. ราคาพิเศษนี้ ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมัน และธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) ต่างๆ 
4. ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก คิดราคา 75% (ต้องเดินทางกับผู้ใหญ่)
5. ที่นั่งจะต้องได้รับการยืนยันทั้งขาออก และขาเข้า
6. ราคาพิเศษนี้ เป็นราคาสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
7. อนุญาตให้ขอคืนเงินได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
8. บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 
9. หลังจากออกบัตรโดยสาร อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / วันเดินทาง ภายในอายุบัตรโดยสาร 
โดยมีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
10. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ Noshow (สำหรับการยกเลิกบัตรโดยสารน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)
คือ 5,000 บาทสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัด
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน 
(หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Ticket Conditions for promotion Cathay Pacific “GV2″ Promotion 
 
1. Effective for ticketing between 21 December 2017 – 15 March 2018
and traveling between 21 December 2017 – 30 June 2018
(Not allowed on Hong Kong routes 25 Dec 06 – 03 Jan 18 , 18-25 Feb 18 and 12-15 April 18)
2. All flight are applicable on Cathay Pacific Flights only
3. All taxes and surcharge are excluded
4. Child’s fare, infant with seat pay 75% of adult fare (must travel with adult)
5. Reservation must be confirmed on both outbound and inbound sectors
6. GV2 : Ticket must be issued for minimum of 2 passengers, travelling together both Out and inbound journeys,”book in same PNR”.
7. Ticket are refundable for total unused only charge THB 4,000.
8. Tickets are non reroutable.
9. After ticket issuance: Name and flight / date change is permitted within ticket validity (same Class ID)
Charge THB 3,500 per transaction
10. Noshow charge for cancellation less than 12 hours before departure
THB 5,000 for Economy and Premium Class
11. Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in 
case the booking you made is not follow the condition of air fare.

กลับด้านบน