ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น Early Bird Indonesia 2018 by Garuda Indonesia

โปรโมชั่น JAPAN FOR 2 by Thai Airway
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน JANPAN FOR 2 บินโดยการบินไทย เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเส้นทางยอดนิยม กรุงเทพฯ – โตเกียว / โอซาก้า / นาโกย่า / ฟุกุโอกะ / ซัปโปโร – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 11,850.- สำรองที่นั่งและเดินทางวันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 จองเลยที่พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล

From  To Class Price Ticket Validity
กรุงเทพฯ (BKK) (TG676/660) โตเกียว (TYO) K 14,750 14 วัน
V 13,750 14 วัน
W 12,750 14 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) (TG672) โอซาก้า (OSA) K 14,750 14 วัน
V 13,750 14 วัน
W 12,750 14 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) (TG646) นาโกย่า (NGO) K 14,750 14 วัน
V 13,750 14 วัน
W 12,750 14 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) ฟุกุโอกะ (FUK) K 13,650 14 วัน
V 12,750 14 วัน
W 11,850 14 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) ซัปโปโร (CTS) K 16,200 14 วัน
V 15,200 14 วัน
W 14,200 14 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสาร โปรโมชั่น JAPAN FOR 2

 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับออกบัตรโดยสารระหว่าง วันนี้ – 31 ตุลาคมคม 2561
  และเดินทาง ระหว่างวันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ ในเส้นทางที่กำหนดด้วยสายการบินไทย เท่านั้น
 • GV2: ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องมีผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
 • ราคาพิเศษนี้ ยังไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) ต่าง ๆ
 • บัตรโดยสารเด็ก คิดราคา 100% และบัตรโดยสารเด็กทารก คิดราคา 25% ของราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก)
 • ที่นั่งจะต้องได้รับการยืนยันทั้งขาออก และขาเข้า
 • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้
 • ไม่อนุญาตสำหรับนำไปอัพเกรด
 • หลังจากออกบัตรโดยสาร:
  – ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารแต่อย่างใด
  – อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
  – ไม่อนุญาตขอคืนเงินได้
 • การสะสมไมล์เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้รวมถึงการอัพเกรดทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Ticket Conditions : AUCKLAND FOR 2

 • Effective for purchasing and ticketing on now – 31 October  2018 For departure from Bangkok on now – 31 October 2018.
 • All flights are applicable on Thai Airway only.
 • GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • Child pay 100% of adult fare. Infant without seat pay 25% of adult fare. (no discount for child.)
 • Reservation must be confirmed on both outbound and inbound sectors.
 • Tickets are non reroutable.
 • Upgrade to higher class is not permitted.
 • After ticket issuance:
  – Name change is not permitted
  – Change flight / date of travel within ticket validity charge THB 3,000 per transaction (same Class ID)
  – Ticket are non refundable.
 • Mileage accrual is subject to conditions of Royal Orchid Plus (ROP).
 • This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in
  case the booking you made is not follow the condition of air fare.

 

กลับด้านบน