โปรโมชั่นท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับ การบินไทย 5 เส้นทาง ยอดนิยม โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ ฮอกไกโด

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น JAPAN 2 GETHER จากการบินไทย 5 เส้นทาง ยอดนิยม เส้นทาง กรุงเทพฯ – โตเกียว / โอซาก้า / ฟุกุโอกะ / ฮอกไกโด – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 11,800.- (เดินทาง 2 ท่าน) สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2561 และเดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 จองเลย

 

From

To

Price

Ticket Validity

กรุงเทพฯ (BKK)

ฟุกุโอกะ (FUK) 11,850 14 วัน
12,700 14 วัน
13,600 14 วัน
โตเกียว (NRT)(TG676/660) 12,700 14 วัน
13,700 14 วัน
14,700 14 วัน
โตเกียว (HND)(TG676/660)  12,700 14 วัน
13,700 14 วัน
14,700 14 วัน
โอซาก้า (KIX)(TG672)  12,700 14 วัน
13,700 14 วัน
14,700 14 วัน
นาโงย่า (NGO)(TG646)  12,700 14 วัน
13,700 14 วัน
14,700 14 วัน
ซัปโปโร (CTS) 12,700 14 วัน
13,700 14 วัน
14,700 14 วัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่น JAPAN 2 GETHER

 • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 และเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 05 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561(สำหรับเส้นทาง CTS อนุญาต ให้เดินทางเฉพาะ วันที่ 01 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2561 เท่านั้น)
  (ไม่อนุญาตให้เดินทาง ในวันที่ 15-18 ก.พ. , 05-15 เม.ย. 18, 03-05 พ.ค. 18)
 • ราคาสำหรับบินด้วยเที่ยวบินการบินไทย 3 หลัก โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ เฉพาะขากลับ โดยมีค่าธรรมเนียม 3000 บาทต่อครั้ง ต่อบัตรโดยสาร 1 ฉบับ ทั้งนี้ต้องอยู่ในกำหนดอายุบัตรโดยสาร
 • บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน จากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องมีผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก จ่าย 75% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่
  (ราคาเด็กทารกไม่มีที่นั่ง คิดเป็น 50% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่)
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไฟลท์หรือวันเดินทางขาไป 
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสายการบิน และเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง (Unaccompanied Minors / Young Passengers)
 • การสะสมไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่น ๆ ได้
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน 
  (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

 
Ticket Conditions for JAPAN  2 GETHER promotion

 • Effective for purchasing between 28 Dec 2017 – 31 Jan 2018 and traveling between 05 Jan – 30  June 2018 (For CTS only, travel on March 01 – June 30, 2018 only)
  (Not allowed on 15-18 Feb, 05-15 Nov 18.03 – May 05 18)
 • All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) ONLY.
  Valid on Flight/date shown on both Outbound and Inbound. 
  (change is permitted for inbound flight only with fee THB 3000 per ticket per transaction within ticket validity)
 • Ticket validity 14 days from the start date of travel listed on the ticket.
 • GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.
  All passengers in the group must travel same flight / date on both outbound & inbound sectors.
 • child pays 75% of adult fare. (infant without seat pays: 50% of adult fare)
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • After ticket issuance, Name change is not permitted and Outbound flight/date change is not permitted.
 • Tickets are non endorsable, non reroutable and non refundable.
 • Unaccompanied Minors / Young Passengers are not permitted.
 • Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
 • this promotion cannot be used in con jiunction  with other promotoins
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in 
  case the booking you made is not follow the condition of air fare.
กลับด้านบน