จาริกแดนพุทธภูมิ…โปรฯตั๋วเครื่องบินใหม่ เส้นทางอินเดียราคาพิเศษ พร้อมเดินทางได้ถึงปีหน้า

 โปรโมชั่นบัตรโดยสารเครื่องบิน นำท่านสู่ดินแห่งพุทธภูมิ กรุงเทพฯ – คยา และพาราณสี กับราคาไปกลับสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 17,750 บาท สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มี.ค. 2561 และเริ่มเดินทางได้ วันที่ 2 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561

From

To Price

Class

กรุงเทพฯ (BKK)

คยา (GAY) 17,750 V
18,250 K
18,760 T
19,590 Q
20,450 H
21,300 M
24,210 B
26,410 Y
30,500 U
พาราณสี (VNS) 18,550 V
19,060 K
19,580 T
20,400 Q
21,300 H
22,200 M
25,790 B
27,900 Y
32,000 U

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับเดินทางด้วยเที่ยวบิน การบินไทย เท่านั้น
 • ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับการจอง, ออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561 ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 -31 มีนาคม 2561
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก คิดราคา 75% และเด็กทารก คิดราคา 25%
 • ราคาพิเศษนี้ ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าน้ำมัน และธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) ต่าง ๆ
 • ที่นั่งจะต้องได้รับการยืนยันทั้งขาออก และขาเข้า
 • บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน และต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถย้ายไปสายการบินอื่นได้
 • หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว :
  – ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
  – อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือเที่ยวบินได้ภายในอายุบัตรโดยสาร ใน RBD เดิม เส้นทางเดิม โดยมีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 • อนุญาตให้ขอคืนเงินบัตรโดยสารได้ (Refundable) 
  – กรณีไม่ได้ใช้บัตรโดยสารทั้งฉบับ โดยเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  – กรณีที่ใช้ไปแล้วบางส่วน สามารถคืนเงินได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง (Unaccompanied Minors / Young Passengers)
 • การสะสมไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • All flight are applicable on Thai Airways only
 • Effective for ticketing from Now – March 31, 2018 and traveling From October 2, 2017 – March 31, 2018
 • Child’s fare, infant with seat pay 75% of adult fare and Infant without seat pay 25% of adult fare.
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • Reservation must be confirmed on both outbound and inbound sectors.
 • Ticket validity 1 months and completed journey within March 31, 2018.
 • Tickets are non endorsable
 • After ticket issuance :
  – Name change is not permitted.
  – Change flight/date of travel within ticket validity charge THB 2000 per transection conditions of promotion apply and same RBD.
 • Refund : 
  – for totally unused refund is permitted with a charge THB 2000 per ticket.
  – for partially used ticket ,refund is permitted with free of charge. 10. Unaccompanied Minors / Young Passengers are not permitted.
 • Mileage accrual is subject to conditions of ROP
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare
กลับด้านบน